Ρίζα

Την εποχή της προφάνειας,
στρέφουμε το βλέμμα μας
στην αθέατη πλευρά της ζωής·

στον πυρήνα.
στην αρχή·
στη ρίζα.

σαν μια άσκηση αυτογνωσίας.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης οργάνωσε ένα δίκτυο χειροτεχνών από την ορεινή Ξάνθη μέχρι τους μεθοριακούς οικισμούς στον Έβρο και γέννησε τη ΡΙΖΑ.

Επιστρατεύοντας διδάγματα της παράδοσης και την επίμοχθα κατακτημένη δεξιοτεχνία τους, λαϊκοί τεχνίτες και τεχνίτριες δημιούργησαν τα προϊόντα ΡΙΖΑ. Συλλεκτικά λαϊκά τεχνουργήματα συναντώνται με τις ιδιαίτερες αναζητήσεις του αποδέκτη.

Κάνε κομμάτι σου ένα κομμάτι της.

Ενώσου με τις ρίζες της Θράκης.